Makaleler

Ersoy AE : Dental implantlarda materyal ve dizayn: Dent, 2-1985

Yurdukoru B., Ersoy AE.: Köprü protezi taşıyan hastaların motivasyonu. Oral 2: 23, 13-15, 1986

Kedici PS., Ersoy AE.: An alternate endodontic approach to periapical pathosis. Oral Surg, 64(6): 742-746, 1987

Tunçel M., Ersoy AE., Yurdukoru B.: Sabit protez alaşımlarının döküm öncesi ve sonrası polarizasyon eğrilerinin incelenmesi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 255-259, 1989

Ersoy AE., Berksun S., Öztaş D.D., Eskitaşçıoğlu G.: Üç farklı Ni-Cr alaşımı porselen bağlantısının makaslama dirençlerinin incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 249-252, 1989

Ersoy AE., Üçtaşlı S.: Teleskop tutuculu hareketli bölümlü protez: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(2): 261-264, 1989

Zaimoğlu A., Ersoy AE., Yurdukoru B.: Köprü protezi uygulamalarında gövde-mukoza ilişkisinin klinik ve histopatolojik incelenmesi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 419-424, 1989

Durutürk L., Çetiner S., Ersoy AE.: Estetik problemli dişlerin tedavisinde konservatif yaklaşımlar: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 511-517, 1989

Ersoy AE., Çetiner S., Koçak F.: Post-core uygulamalarında core materyali olarak kullanıldığında cam cermet simanların basınç dayançlarının karşılaştırmalı incelenmesi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 16(3): 413-417, 1989

Ersoy AE., Çetiner S.: Tetrasiklin renkleşmeli dişlerin tedavisinde ağartma yöntemi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2):161-164, 1990

Yaman Z., Kişnişçi RŞ., Ersoy AE.: Skin grafting vestibuloplasty: Abstr. No:32, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1993 İstanbul, Türkiye

Yaman Z., Kişnişçi RŞ., Ersoy AE.: Mandibuler Deri Greftleme Vestibuloplastisi: A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 21(3): 207-211, 1994

Eskitaşçıoğlu G., Ersoy AE., Karaağaçlıoğlu L., Hasanreisoğlu U., Zaimoğlu A.: Investigation of the Stress Occuring in Different Implant Applications: Part I ; Compressive and Tensile Stresses, Abstr. No:69, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye

Eskitaşçıoğlu G., Ersoy AE., Karaağaçlıoğlu L., Hasanreisoğlu U., Zaimoğlu A.: Investigation of the Stresses Occuring in Different Implant Applications: Part II ; Sharing Stresses and Displacements, Abstr. No: 70, The Proceedings of European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye

Ersoy AE., Özden AN.,., Kişnişçi RŞ.: Clinical Aspects of Temporomandibular Disorders: Abstr. No:77, Turk J Med Sci, 30 (2000) 77-81 The Proceedings of the European Prosthodontic Assoc., 18th Annual Meeting, 7-9 September, 1994 İstanbul, Türkiye

Ersoy AE., Eskitaşçıoğlu G., Zaimoğlu A.: Stress Analysis of Different Design of Titanium Implants in Different Qualified Osseous Structure: I. International Symposium on Dental Technology and Materials. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınlarından, Sayı: 18, Ankara 1995

Ersoy AE.:Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal splintler: TDBD, Sayı: 27, Mayıs 1995

Ersoy AE., Çetiner S., Okşak G., Ölmez H : Çocuklarda protetik tedavi yaklaşımları. Pedodonti Klinik – Araştırma Dergisi, Ekim 1995

Ersoy AE.: Temporomandibuler rahatsızlıkların tedavisinde okluzal rehabilitasyon uygulamaları. Türkiye Klinikleri Diş Hek. Bil. Derg., 2:57, 1996

Akaltan F., Ersoy AE.: Fabrikasyon post-core uygulamalarında post başı tasarımının core materyallerinin baskı dayanıklılığına etkisi. Türkiye Klinikleri Diş Hek. Bil. Derg. 1997

Ersoy AE, İçten O, Kişnişçi RŞ, Sayan NB, Özgey S : Oral rehabilitasyona değişik implant sistemleri ile klinik yaklaşımların değerlendirilmesi. Akademik Dental, 1 (3): 93-99, 1999

Özden AN., Ersoy AE., Kişnişçi RŞ.: Clinical Aspects of Temporomandibular Disorders. Turk J Med Sci, 30 (2000) 77-81

Ersoy AE.: Sabit protezlerde ağrı ve nedenleri. Diş Hekimliğinde Ağrı. TDB Yayını. Ankara (2002) 205-215

Ersoy AE.: Protetik restoratif alaşımlar. TDBD. 71 ÖZEL SAYI. Kasım 2002

 

Özer L, Karasu H, Aras K, Tokman B, Ersoy E: Dentin dysplasia type I; Report of atypical cases in the permanent and mixed dentition, Oral Surg Oral med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 98:85-90,2004

Ozer L, Çetiner S, Ersoy E:Regional odontodysplsia: Report of a case, J Clin Pediatr Dent 29(1):45-48,2004

Özçelik TB, Ersoy AE: Temporomandibular Joint Clicking Noises Caused by a Multinocular Bone Cyst: A Case Report. J Contemp Dent Prac July; ( 7 ) 3: 099-105, 2006

Ersoy AE, Ellialtı D, Investigation of the implant supported prosthetic applications upon the bone growth and development period of children and adolescents: A biometric and radiographic pilot study in growing pigs.Implant Dentistry, 15 ( 4 ): 412-417,2006

Yılmaz B, Ozan O, Karaağaçlıoğlu L, Ersoy AE; A prosthetic treatment approach for a cherubism patient: A clinical report. 96:5, 313-316,2006

Ersoy AE, Ozan O, Planning of 3 Dimensional CT Based Implantology, Dentalmedia Journal, March, 2006

Ersoy AE, Ozan O: Oral implantoloji öncesi güncel radyolojik yaklaşımların değerlendirilmesi. Dentalmedya Dergisi,16:38-42, 2006

Özçelik TB, Ersoy AE The Investigation Of Implant-Tooth Supported Fixed Prosthesis Designs With Two Different Stress Analysis Methods: An in vitro Study, J Prosthodont 2007;16:107-116

Ersoy AE, Türkyılmaz I, Ozan O, Mc Glumphy EA, reliability of implant placement with stereolithografic surgical guides generated from computed tomography; clinical data from 94 implants. J of Periodontology, 79(8):1339-45, 2008

Türkyılmaz I, Ozan O, Yılmaz B, Ersoy AE, Determination of bone quality of 372 implant recipient sites using Hounsfield unit from computerized tomography: a clinical study. Clinical İmplant dentistry and Related Research, 10(4):238-44, 2008

Arslan H, Çelikkan H, Örnek N, Ozan O, Ersoy AE, Aksu ML. Galvanic corrosion of titanium based dental implant materials. J App Electrochem, 38:6, 853-859, 2008

Ozan O, Türkyılmaz I, Ersoy AE, Mc Glumphy EA, Rosenstiel SF, Clinical accuracy of 3 different types of computed tomograph-derived stereolithographic surgical guides in implant placement. J of Oral and Maxillofacial Surgery, 67(2):394-401,2009

Şeker E, Ersoy AE, Diş hekimliğinde restoratif CAD/CAM sistemleri, ADO Klinik Bilimler Dergisi, 4(1),493-505, 2010

Ozan O, Ersoy AE, 3 Boyutlu implant planlama programları için hazırlanan tarama protezleri, Diş Hekimliği Dergisi, 21:46-48, 2010

Ozan O, Ersoy AE, Sınır vakalarda 3 boyutlu bilgisayar destekli implant planlaması. Diş Hekimliği Dergisi, 21:64-67, 2010

Ozcelik BT, Ersoy E, Yılmaz B, Biomechanical evaluation of tooth and implant supported fixed dental prosteses with various nonrigid connector positions: A finite element analysis. J Prosthodont, 20:16-28, 2011

Meriç G, Ersoy AE, Orhan K, Kaybedilmiş Vertikal Boyutun Restorasyonunda Temporomandibular Eklem Değişikliklerinin Araştırılması: Pilot Çalışma Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2, 2011

Ozan O, Seker E, Kurtulmus Yilmaz S, Ersoy AE, Clinical application of stereolithographic surgical guide with a handpiece guidance apparatus: A case report. J Oral Implantol(ISI),DOI: 10. 1563/AAID-JOI-D-11-00010, 2011

Ersoy AE, Bağdatlı E, Diş hekimliği implantolojisinde kullanılan güncel restoratif materyaller. Dişhekimliğinde Estetik&İmplant, Cilt 6 Sayı 22, Sayfa:28-36, 2011

Ersoy AE, Bağdatlı E, Sabit Protezlerde ideal restoratif materyal seçimi, Dental Klinik Dergisi, Sayı:1, Sayfa: 46-50, 2012

Ersoy AE, Altıncı P, Can G., İmplant destekli protetik tedavilerde bilgisayar destekli planlama. Dental Klinik Dergisi, 4:34-39, 2013

Ersoy AE, Bağdatlı E., Güncel tam seramikler, Dental Klinik Dergisi, 8:20-25, 2014

Atalay P, Ersoy AE, Dijital Gülüş Tasarımı; Vaka Sunumu, Türk Dişhekimliği Dergisi, 94: 74-78, Temmuz 2016

 

We strive to give our patients the smiles they deserve