13.13. İmplant Destekli Protezlerde Ölçü

İmplant destekli protezlerde, ayak olarak destek olarak kullanılacak olan implantların üzerine yerleştirilen destek (abutment) yapıların prepare edilerek doğrudan ölçüleri alınabilir. Bu yöntem ağız içinde çalışmayı gerektirdiğinden tercih edilmez. Prepare edilmiş destekler için ölçü tekniği, geleneksel uygulamalardaki gibidir.

Yerleştirilmiş implantların, modele taşınarak, model üzerine yerleştirilen, daimi desteklerin prepare edilmesi ve protetik üst yapıların hazırlanması için iki farklı ölçü yöntemi vardır.

  • Standart ölçü kaşıkları ile indirekt yöntem ve
  • Açık kaşıklar ile direkt yöntem

Standart ölçü kaşıkları ile ölçüde implant veya implantlar üzerine ölçü postları vidalanarak, doğal diş destekli sabit protezlerde olduğu gibi ölçü alınır. Ölçü maddesi sertleştikten sonra, kaşık ağızdan çıkartılır. İmplant veya implantlar üzerine bağlanmış olan ölçü postu veya postları ağızda kalır. Daha sonra implanttan, vidası sökülerek implant analoğuna vidalamak yoluyla bağlanır. Ölçü postu ve implant analoğunu içeren bu yapı veya yapılar, ağızdaki pozisyonuna çok dikkat edilerek ölçü içerisindeki yerine veya yerlerine yerleştirilir. Bu doğru yerleştirmeyi sağlamak için ölçü postları üzerinde rehber yüzeyler mevcuttur. Bu yüzeyler, ağız içindeki pozisyonun, modele aynen taşınması için gereklidir.

Açık kaşık yöntemi, fabrikasyon plastik ölçü kaşıklarının delinmesi veya şahsi akrilik kaşıklar yapılmak sureti ile uygulanır. Diğer fark ise daha uzun vidalı ölçü postlarının kullanılmasıdır. Kaşığın postların hizasında açık yapılmasının nedeni bu uzun vidalı postların kaşığın yerleşmesine engel olmaması ve ölçü sertleştikten sonra açık alandan kolayca sökülebilmesidir. Bu yöntemde, ölçü sertleştikten sonra ölçü postunu implanta tutturan vida gevşetilerek kaşık ağızdan çıkarılır. Böylelikle, ölçü postu, ölçü maddesi içerisinde hiç yer değiştirmeden, kaşık ile birlikte ağızdan çıkartılır. Açık kaşık yöntemi, birden fazla ve paralel olmayan implantların ölçüsü alınırken, sertleşmiş ölçü maddesinin deformasyonunu engellemek için kullanılır.

Standart Ölçü kaşığı ile Ölçü/ Kapalı Kaşık Tekniği / İndirekt Yöntemle Ölçü

Resim 13.40 implant destekli protezlerde ölçü.

Resim 13.40 a, b. Sağ ve sol alt çenede, iyileşme vidaları çıkartılarak, ölçü postları implantlar üzerine yerleştirilir. c. Özel ölçü enjektörü ile ölçü postları çevresine polieter ölçü maddesini uygulanır. d. Kaşığa doldurulan ölçü maddesi, tüm alt çeneye geleneksel yöntemle uygulanır. Polieter ölçü maddesi için ölçü maddesinin sertleştikten sonra kaşıktan ayrılmaması için adeziv sürülmüş deliksiz ölçü kaşığı kullanılır. Kaşığın deliksiz olması, kullanılan polieter ölçü maddesinin akıcı kıvamda olması nedeniyledir. e. Ağızdan çıkartılan sertleşmiş ölçü f. Ölçü postu, implant analoğu ile bağlanarak, ağızdaki durumu ile tamamen uyumlu olacak şekilde ölçü içine yerleştirilir. g, h. Elde edilen ölçüler, implant çevresi dokuları taklit etmek amacıyla yapay gingiva silikonu, üzerine de alçı dökülerek laboratuvar modelleri elde edilir. ı, i. Bu modellerden ölçü postları çıkartılarak, daimi olarak kullanılacak ve freze edilerek üst yapının şekillendirileceği titanyum destekler vidalanır.

Resim 13.41 a, b- implant destekli protezlerde ölçü.

Resim 13.41 a.. Sağ mandibuler bölgede implant-doğal diş destekli oluşturulacak köprü için, iyileşme süresini tamamlamış ve iyileşme başlığı yerletirilmiş hastada, implant üstü mukozanın kaldırılıp vidanın takılmasından bir haftalık iyileşme süresi sonunda silikon esaslı ölçü maddesi ile putty wash tekniğiyle ölçü alımında, b. mandibuler sağ 2. Premolar diş prepare edilmiş, ölçü postu yerleştirilmiştir. c, d. Önce yoğun kıvamlı, sonra akıcı kıvamlı silikon ölçü maddeleri kullanılarak ölçü işlemi tamamlanmıştır. Bu yöntemde de, ölçü postu ve implant analoğu birleştiilerek ölçünün implant bölgesine yerleştirilmiştir.

Modeller Üzerinde Restorasyonun Tamamlanması

Laboratuvar işlemleri ve klinik safhalar, geleneksel sabit protezler ile aynıdır. Ağız içinde yapılan doğal diş preparasyonları gibi, laboratuvarda modeller üzerinde destekler freze edilerek preparasyonları yapılır.

Resim 13.42 modeller üzerinden restorasyonlar

Resim 13.42 a, b.. Prefabrike titanyum destekler model üzerine yerleştirilerek, c, d. freze işlemleri tamamlanır. Bu işlem, üst yapının komşu ve karşı dişlerle ilişkisine göre, uygun şekil verilerek yapılır. Uygulanacak restorasyon materyalinin kalınlığı da önemlidir. e, f. Freze edilmiş destekler üzerine metal alt yapı oluşturulur. g, h. Model üzerinde şekillendirilen destekler ve üzerlerindeki metal alt yapı, ağız içine taşınarak provalar yapılır. Aynı şekilde dentin provaları da bu desteklerin ağız içine yerleştirilmeleri ile tamamlanır. Glaze aşaması da bitirilen restorasyonların, desteklerin sonuç olarak implantlar üzerine yerleştirilmeleri ve raçet ile son sıkıştırmalarının yapılması (torklanmaları) ile simantasyon işlemi gerçekleştirilir.

Direkt Yöntem / Açık Kaşık Tekniği ile Ölçü Alma

Direkt Yöntem - Açık Kaşık Tekniği ile Ölçü Alma

Resim 13.43 a, b. Üst çenede iyileşme vidaları çıkartılır. b. Uzun vidalı ölçü postları implantlar üzerine yerleştirilir. c. Akrilik rezinle hazırlanmış ve ölçü postları hizasındaki bölgelerin açılmış olduğu şahsi kaşık kontrol edilir. d. Polieter ölçü maddesi için adeziv sürülür. e. Ölçü postlarının çevresine özel ölçü enjektörü ile ölçü maddesi uygulanır. f. Ölçü maddesi sertleştikten sonra vidaların ağız kısımları temizlenerek kontrol edilir ve vidalar çıkartılır. g. Ölçü, ağızdan çıkartıldıktan sonra ölçü postları, ölçünün içinde kalmıştır. h. İmplant analogları ölçü içindeki postlara yerleştirilirler. ı,i. j Daha önce çıkartılmış olan vidalar kaşığın dış kısmından vidalanarak, ölçü post ve implant analoğu sabitlenir.

Hakettiğinizi almanız için çalışıyoruz

Hastalarımıza hak ettikleri gülümsemeleri vermek için çalışıyoruz