13.15. İmplant Destekli Protezlerde Başarısızlıklar

İmplantlar, sağladıkları fonksiyonel, estetik ve fonasyonel desteğin yanında, fonksiyon altında, biyomekanik olarak tolere edilebilecek yük taşıma kapasiteleri dahilinde, mevcut kemik kalite ve yapısının korunmasına kesin olarak katkıda bulunurlar. Ancak doğal diş destekli protezlerde olduğu gibi, başarısızlıklar söz konusu olabilir.

İmplant destekli protezlerde, başarısızlıklar,

 • Protetik planlamanın, uygun yerleştirilmeyen implantlar nedeniyle değişmesi,
 • Planlanan protez tipinin uygulanamaması,
 • Mekanik komplikasyonlar (Vida gevşemesi, kırılması, üst yapı kırıkları gibi)
 • Estetik memnuniyetsizlik,
 • Konuşma problemleri,
 • Hijyen sorunları gibi nedenlerle ortaya çıkar.

Bu tür sorunlar

 • Kaybedilen dişi karşılayacak sayıda implant kullanılması,
 • Geniş platformlu implant kullanılması,
 • İmplantın doğal dişle bağlanma zorunluluğu varsa, destek dişin çok iyi değerlendirilmesi ve destek sayısının arttırılması,
 • Uygun kuvvet dağılımı sağlayacak şekilde implant yerleştirimi,
 • Kanat uzantılardan kaçınma,
 • Restorasyonun aşırı genişliğinden kaçınma,
 • Bruksizm, parafonksiyonlar veya uygun olmayan oklüzal faktörlerden koruma,
 • Protez üzerinde lateral oklüzal temaslardan kaçınma,
 • Komşu diş üzerinde lateral oklüzal kuvvetler oluşmaması,
 • Primer mekanik stabilitenin sağlanmasıyla yeni kemik oluşumunun sağlanması,
 • İmplant çapının istenenden dar olmaması,
 • Uygun olmayan vida bağlantısı veya protezin uyumsuz olmasından kaçınma,
 • Bağlantı için simante veya vidalı sistemin kullanılacağının belirlenmesi ve oklüzal ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Estetik riskleri ortadan kaldırmak amacıyla, dişeti diş, kemik ve hasta faktörlerinin eliminasyonu ile başlangıç aşamasında elimine edilebilir.
Hakettiğinizi almanız için çalışıyoruz

Hastalarımıza hak ettikleri gülümsemeleri vermek için çalışıyoruz